Lesz magyar Eb futam!

Lesz magyar Eb futam!

posted in: Rallye, Rallye EB | 0

Régi terv válik valóra, ha minden jól megy, már jövőre! A régi, szorzós rendszerben már volt a sorozat része magyar futam, de most az akkori 20-szoros szorzójú, azaz a legtöbb pontot jelentő versenyekkel kerülhet egy szintre egy magyar verseny!

A Magyar Közlöny 2018/135. számában szeptember 7-én jelent meg két, az autósportot érintő kormányrendelet. Az 1414/2018. számú tartalmazza az FIA Rallye Európa-bajnonkság – FIA ERC – egy futamának megrendezéséhez szükséges állami támogatásról szóló döntést, míg az 1417/2018-as egy Nyíregyháza térségében kialakításra kerülő autó-motor sport aréna létrehozásáról szól.

Idézet a Magyar Közlöny 2018/135-ös számából:

 

1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat A FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

  1. egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) pályázatot nyújtson be a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának (a továbbiakban: Sportesemény) megrendezésére a 2019–2023. közötti időszakra vonatkozóan;
  2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a Sportesemény sikeres megrendezéséhez
  3. a) 2019-ben szükséges legfeljebb 307 280 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 22 760 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton,
  4. b) 2020-ban szükséges legfeljebb 307 355 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 17 099 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
  5. c) 2021-ben szükséges 307 431 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 11 605 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
  6. d) 2022-ben szükséges legfeljebb 307 508 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 5 876 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
  7. e) 2023-ban szükséges legfeljebb 307 586 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 217 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében, a 2020–2023. években az adott évi központi költségvetés tervezése során

  1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a Sportesemény sikeres megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan a Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Szövetséget a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019–2023. években a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök